جوایز و گواهینامه ها

جوایز و گواهینامه ها

 

شرکت “ESET” بیش از ۲۰ سال است که به عنوان پیشروترین شرکت در عرصه طراحی و ارائه برترین محصولات امنیتی در سراسر جهان شناخته می شود. محصولات متنوع امنیتی این شرکت با یک هسته یکسان و قدرتمند کلیه سیستم عاملها و سرورهای مختلف را مورد حفاظت قرار می دهد و در عزصه بین المللی موفق به دریافت جوایز و گواهینامه های متععدی از مراکز مقایسه کننده نرم افزارهای امنیتی گردیده است.

 

جوایز و گواهینامه ها

ادامه مطلب …